Integritetspolicy

INTRODUKTION

Domains Holdings Group Limited ("Företaget"), erbjuder ett globalt nätverk av innehållsrika webb-, mobil- och sociala webbplatser, inklusive användarförvärv och medieköp (inklusive betald sökning, visning, mobil och social annonsering), innehållsoptimering (inklusive nyckel ordsökning, optimering utanför sidan och på sidan), och affiliate-program, både i webben och det mobila ekosystemet (inklusive genom webbplatser eller mobilappar som drivs av företaget; tillsammans, "Tjänsterna").

Företaget är djupt engagerat i att skydda slutanvändarnas integritetsförväntningar ("Användare", "du" eller "din"). Följaktligen har vi infört denna integritetspolicy, som beskriver vår dataskyddspraxis, inklusive hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar din personliga information, såväl som dina rättigheter med avseende på din personliga information.

I denna integritetspolicy kan du lära dig om:

 • VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 • OMYNDIGARE
 • HUR ANVÄNDER VI DEN INSAMLADE INFORMATIONEN?
 • MARKNADSFÖRING
 • VEM DELAR VI INFORMATION MED?
 • INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV INFORMATION
 • TREDJE PARTS SPÅRNINGSTEKNOLOGI
 • TREDJE PARTS TJÄNSTER
 • LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
 • DINA RÄTTIGHETER
 • HUR VI HÅLLER DIN INFORMATION SÄKER
 • ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYEN
 • HUR MAN KONTAKAR OSS

Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn noggrant och använda den för att fatta välgrundade beslut. Genom att besöka eller interagera med företagets webbplatser, mobilappar eller andra onlineegenskaper, eller genom att besöka eller interagera med tredje parts webbplatser, mobilappar eller andra onlineegenskaper som distribuera vår tjänst godkänner du härmed integritetspolicyn.

Om du har några frågor (eller kommentarer) angående denna integritetspolicy är du välkommen att skicka vårt dataskyddsombud på [email protected].

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in två typer av information från våra användare:

Personlig information

Den första typen av information är information som identifierar eller rimligen kan identifiera en enskild rimlig ansträngning ("Personlig information"). Personlig information som samlas in kan bestå av följande:

 • Kontaktuppgifter:

du kan frivilligt förse oss med vissa kontaktuppgifter, såsom ditt fullständiga namn och din e-postadress.

 • Frivillig information:

Vi samlar också in information som du frivilligt ger oss. Till exempel, när du svarar på kommunikation från oss, kommunicerar med oss ​​via e-post eller delar ytterligare information om dig själv genom din användning av Tjänsterna, till exempel på chattfunktionen och i spel.

 • Enhetsinformation:

vi samlar in specifika typer av anslutningsdetaljer och information med avseende på din enhet, mjukvara eller hårdvara som kan identifiera dig, såsom: enhetens unika identifierare (t.ex. UDID, IMEI, MAC-adress), webbläsarfingeravtryck, IP-adress och geopositionsdata.

 • Sociala nätverk: när du frivilligt bestämmer dig för att registrera dig via ditt sociala nätverkskonto (som ditt Facebook-konto), kommer vi att ha tillgång till grundläggande information från ditt sociala nätverkskonto, såsom ditt namn, födelsedatum, profilbild och vänlista, som samt information som du gjort allmänt tillgänglig på ett sådant konto.
 • För övrigt,
 • när du använder tjänsterna kan du kanske via ditt sociala nätverk "bjuda in en vän" att använda tjänsterna. Skulle personen acceptera din inbjudan kan vi få personlig information från honom/henne såsom: namn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Vi kommer att använda den personliga informationen för de syften som anges här och avslöjar sådan information endast till tredje part som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Information vi samlar in från tredje part:

Vi samlar in personlig information från tredje parts tjänsteleverantörer, såsom information om din kredithistorik från kreditbyråer och annan finansiell information som är relevant för tillhandahållandet av Tjänsterna, samt information som samlas in för att verifiera din identitet och förhindra bedrägliga eller olaglig verksamhet.

Icke-personlig information

Den andra typen av information är oidentifierad och icke-identifierbar information som hänför sig till en eller flera användare, som kan göras tillgänglig eller samlas in via Användarens användning av tjänsterna ("Icke-personlig information"). Icke-personlig information som samlas in består av teknisk information och aggregerad användningsinformation och kan bland annat innehålla användarens operativsystem, typ av webbläsare, skärmupplösning, webbläsare och tangentbordsspråk, användarens "klickström" och aktiviteter på Tjänsterna, den tidsperiod som Användaren besökte Tjänsterna och relaterade tidsstämplar, etc. För undvikande av tvivel ska all Icke-personlig information kopplad till eller kopplad till någon personlig information anses vara personlig information så länge som sådan anslutning eller koppling finns. Typer av icke-personlig information som vi samlar in från eller om dig:

 • Teknisk information: För att förbättra Tjänsternas funktionalitet och för att ge dig en bättre användarupplevelse samlar vi in ​​teknisk information som överförs av din enhet, inklusive viss programvara och hårdvaruinformation (t.ex.vilken typ av webbläsare och operativsystem din enhet använder, språkinställning, åtkomsttid och domännamnet för webbplatsen från vilken du länkade till tjänsterna; etc.).Denna information inkluderar även anonyma onlineidentifierare, såsom Googles annonserings-ID och IDFA.
 • Enhets- och appinformation – denna kategori inkluderar din enhets typ och modell, systemspråk, enhetens operativsystem (som Android eller iOS), SDK-version, mobiloperatörens namn, mobila webbläsare installerade på enheten (som Chrome eller Safari), apphistorik och användningsinformation (som information om körda och installerade appar på enheten), information om nedladdningar och installationer av mobilapplikationer och all information om händelser i appen (som köp i appen) och anonyma identifierare som tilldelats din enhet, som dess iOS Identifier for Advertising (IDFA), Google Advertising ID eller andra typer av enhetsidentifierare.
 • Platsinformation – vi samlar in information om din allmänna plats (som stad och land). Vi kan till exempel använda IP-adressen för att identifiera din allmänna plats. Denna information berättar inte var din enhet är exakt placerad. Denna information skickas som en normal del av internettrafiken. Dessutom samlar vi också in implicit platsinformation, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att du antingen är intresserad av en plats eller att du kan vara på platsen – denna information talar faktiskt inte om för oss var din enhet är exakt placerad.
 • Annonsinformation – den här kategorin innehåller information om onlineannonserna och det personliga innehållet som vi har visat (eller försökt visa) till dig. Det inkluderar saker som hur många gånger en annons har visats för dig, vilken sida annonsen visades på, om du tittade på, klickade på eller på annat sätt interagerade med annonsen, annonsengagemangshistorik och om du besökte annonsörens webbplats, laddade ner en app eller köpt produkten eller tjänsten som annonseras.
 • Logg- och analysinformation: vi samlar in information om din användning av tjänsterna, såsom användning av applikationer, loggfiler, användaraktivitet (t.ex. referens-URL, visade sidor, hur lång tid som spenderas på vissa sidor, surfning online, klick, åtgärder, etc.), tidsstämplar, varningar etc. Denna information samlas in för bland annat felsökning av fel och buggar samt för forsknings- och analysändamål om din användning av Tjänsterna.
 • Annan anonym information: Vi kan anonymisera eller avidentifiera informationen som samlas in av Tjänsterna eller på annat sätt så att informationen inte på egen hand kan identifiera dig personligen. Vår användning och avslöjande av sådan aggregerad eller avidentifierad information är inte föremål för några begränsningar enligt denna integritetspolicy, och vi kan avslöja den till andra utan begränsning och för vilket ändamål som helst, såsom för reklam- eller marknadsföringsändamål.

OMYNDIGARE

Tjänsterna är inte utformade eller riktade till personer under 18 år eller personer under åldern av lagligt samtycke med avseende på användningen av Tjänsterna i någon jurisdiktion, beroende på vilken som är högre ("lagligt myndig"). Om du inte är juridiskt myndig bör du inte ladda ner eller använda tjänsterna eller tillhandahålla någon personlig information till oss.

Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till och verifiera all personlig information som samlas in från dig. I händelse av att vi blir medvetna om att en användare som inte är juridiskt myndig har delat någon information, kan vi kassera sådan information. Om du har någon anledning att tro att en minderårig har delat någon information med oss, vänligen kontakta oss på [email protected].

HUR ANVÄNDER VI DEN INSAMLADE INFORMATIONEN?

Vi använder din personliga information för de syften som anges nedan:

  • För att tillhandahålla och driva tjänsterna, till exempel att förse våra kunder med prestationsmarknadsföring, onlineanvändarförvärvsnätverk, onlinekampanjer och för användarattribution;
  • För att kommunicera med dig och hålla dig informerad om våra senaste uppdateringar av våra tjänster och specialerbjudanden;
  • För att marknadsföra våra tjänster (se mer nedan under "Marknadsföring"), samt för att tillhandahålla dig annonser, inklusive beteendereklam;
  • För att utföra analyser, statistiska och forskningsändamål, för att förbättra och anpassa tjänsterna till dina behov och intressen (t.ex. genom att sammanställa aggregerade rapporter om användningen av vissa funktioner i våra tjänster);
  • För att stödja och felsöka tjänsterna och svara på dina frågor;
  • För att göra det möjligt för oss att vidareutveckla, anpassa och förbättra Tjänsterna baserat på Användarnas gemensamma preferenser och användningsområden;
  • För att identifiera och autentisera din åtkomst till vissa funktioner i Tjänsterna;
  • För att upptäcka och förhindra bedräglig och olaglig aktivitet eller någon annan typ av aktivitet som kan äventyra eller negativt påverka Tjänsternas integritet, inklusive genom att identifiera risker förknippade med din aktivitet på våra Tjänster;
  • För att undersöka brott mot våra policyer och användaravtal samt upprätthålla våra policyer och användaravtalet;
  • För att undersöka och lösa tvister i samband med din användning av tjänsterna;

och

 • Som krävs av lag eller förordning, eller som krävs av andra statliga myndigheter, eller för att följa en stämningsansökan eller liknande juridisk process eller svara på en begäran från regeringen.

MARKNADSFÖRING

Företaget kommer att använda din personliga information, såsom ditt namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer etc., själva eller genom att använda våra tredje parts underleverantörer i syfte att förse dig med reklammaterial, avseende tjänsterna såväl som produkter, tjänster, webbplatser och applikationer som relaterar till: (i) andra företag inom företaget; eller (ii) Företagets affärspartners och affiliates (tillsammans: "Marknadsföringsaffiliates"), som vi tror kan intressera dig.

Vi kan också dela och avslöja personlig information med våra marknadsföringspartners i syfte att förse dig med olika marknadsföringserbjudanden, som vi, eller våra marknadsföringsaffiliates, tror är relevanta för dig. Våra marknadsföringsaffiliates kan använda denna personliga information för olika marknadsföringstekniker, såsom direkt e-post, post, SMS och telefonmarknadsföring. Du kan när som helst avböja att ta emot ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss eller från våra affärspartners och marknadsföringspartners genom att kontakta oss på [email protected]. Observera att även om du avregistrerar dig från vår e-postlista för marknadsföring kan vi fortsätta att skicka tjänsterelaterade uppdateringar och meddelanden till dig.

VEM DELAR VI INFORMATION MED?

Vi hyr inte ut, säljer eller delar inte din personliga information med tredje part ("Mottagare") förutom vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifterna kommer endast att lämnas ut till Mottagarna i den utsträckning som krävs för det specifika syftet, som anges i denna Integritetspolicy.

Vi delar personlig information med någon av följande mottagare:

  • Våra kunder som distribuerar våra tjänster på sina onlineegenskaper (som webbplatser och mobilappar); detta inkluderar våra kunder vars webbplatser eller appar du har besökt, samt en annonsör vars webbplats eller app du har besökt – vi delar information om hur du har interagerat med sådana webbplatser eller appar.
  • Företag inom företaget och andra närstående företag;
  • Underleverantörer och tredje parts tjänsteleverantörer, såväl som deras underleverantörer, som till exempel inkluderar (men är inte begränsat till) molndataföretag, marknadsföringsbolag, identitetsverifiering och bedrägeriförebyggande tjänster och andra dataverifierare;
  • Revisorer, entreprenörer eller rådgivare för någon av företagets affärsprocesser;
  • Till tredje part som utreder, upptäcker eller förhindrar bedräglig eller olaglig aktivitet (t.ex. statliga myndigheter, polis, banker och andra undersökande organisationer);
  • Licensmyndigheter, statliga och reglerande organ, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar;

och

  • Potentiella köpare eller investerare i något av företagen inom företaget, eller i händelse av en företagstransaktion (t.ex. försäljning av en betydande del av vår verksamhet, fusion, rekonstruktion, konkurs, konsolidering eller försäljning av tillgångar av en tillgång eller överföring i verksamheten därav) i förhållande till något företag inom företaget (i sådana fall kommer det förvärvande företaget eller mottagaren att överta de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna sekretesspolicy).

Utöver de syften som anges i denna integritetspolicy delar vi personlig information med dessa mottagare för något av följande syften:

  • Lagra sådan information för vår räkning, till exempel genom att använda leverantörer av molntjänster;
  • Bearbeta sådan information för att hjälpa oss med vår affärsverksamhet (t.ex. för att behandla betalningar och dina insättningar; autentisera din åtkomst; Granska vår verksamhet; upptäcka och förhindra bedräglig eller olaglig aktivitet; etc.);
  • Utföra forskning, teknisk diagnostik eller analys (som för geo-lokalisering);
  • Kommunicera riktad reklam, samt reklam- och informationsmaterial, i enlighet med vår marknadsföringspolicy (se nedan, under "Marknadsföring");

och

 • Närhelst vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller juridiska anspråk, upprätthålla våra policyer (inklusive vårt användaravtal och integritetspolicy), skydda din säkerhet eller andras säkerhet, samt för att undersöka eller förhindra eventuella bedrägerier, av säkerhetsskäl eller för att hjälpa oss med något annat relaterat tekniskt problem.

ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Eftersom vi verkar globalt kan det bli nödvändigt att överföra din personliga information till länder utanför EU. Dataskyddet och andra lagar i dessa länder kanske inte är lika omfattande som de i Europeiska unionen.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att din personliga information skyddas i enlighet med vår integritetspolicy, genom avtalsmässiga metoder (som genom att använda avtalsklausuler som godkänts av relevanta tillsynsmyndigheter för dataöverföring) eller andra sätt (som att säkerställa att jurisdiktionen ålägger tillräckliga skyddsåtgärder för dataskydd).

TREDJE PARTS SPÅRNINGSTEKNOLOGI

När du besöker eller använder våra tjänster (till exempel när du besöker våra webbplatser) använder vi (och tillåter tredje part att använda) webbsignaler, cookies, pixlar, skript, taggar och andra tekniker ("spårningstekniker").

Spårningsteknikerna tillåter oss att automatiskt samla in information om dig och ditt onlinebeteende, såväl som din enhet (till exempel din dator eller mobila enhet), för olika ändamål, till exempel för att förbättra din navigering på våra tjänster, förbättra våra tjänster ' prestanda och anpassa din upplevelse på våra tjänster. Vi använder även denna information för att samla in statistik om användningen av våra tjänster, utföra analyser, leverera innehåll som är skräddarsytt för dina intressen och administrera tjänster till våra användare, annonsörer, publicister, kunder och partners.

Vi tillåter även tredje part att samla in information om dig genom spårningstekniker. För att lära dig mer, besök vår cookiepolicy.

TREDJE PARTS TJÄNSTER

När du använder tjänsterna kan du stöta på länkar till tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer. Kom ihåg att denna integritetspolicy inte gäller för tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer, även om de är tillgängliga, nedladdningsbara eller på annat sätt distribueras via tjänsterna.

Observera att sådana tredjepartswebbplatser, tjänster eller applikationer är oberoende av företaget.Vi tar inget som helst ansvar eller något som helst ansvar med avseende på integritetsfrågor eller någon annan juridisk fråga med avseende på sådana tredje parts webbplatser och/eller tjänster. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa integritetspolicyn och användarvillkoren för sådana tredje parts webbplatser och/ eller tjänster, eftersom deras villkor, inte våra, kommer att gälla för alla dina interaktioner med sådana tredje parter.

Du bör alltid granska deras sekretesspraxis noggrant innan du lämnar personlig information till sådana tredje parter.

Du tar medvetet och frivilligt på dig alla risker med att använda tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar med avseende på sådana tredje parts webbplatser och din användning av dem.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Om du har registrerat dig med ett konto via våra tjänster kommer företaget att behålla din personliga information under den period ditt konto är aktivt. Dessutom kommer företaget att behålla dina personuppgifter under ytterligare perioder för att göra det möjligt för företaget att uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar eller förordningar, såsom gällande spelregler, Känn-din-kund- och anti-penningtvätt-regler.

Dessutom kan företaget komma att behålla dina personuppgifter under längre perioder, förutsatt att det är nödvändigt att behålla sådan information för företagets legitima intressen, såsom förebyggande av bedrägeri och journalföring.

DINA RÄTTIGHETER

Om du bor i EU eller i andra jurisdiktioner som ger dig nedanstående rättigheter kan du kontakta oss när som helst via e-post (på: [email protected] ), och begära:

1. För att komma åt eller radera någon personlig information som relaterar till dig 2. För att ändra eller uppdatera någon personlig information som rör dig (till exempel om du anser att din personliga information är felaktig kan du begära att få den korrigerad eller raderad).Observera att du också kan begära att vi kommer att korrigera fel med avseende på din personliga information (förutom i fall där informationen måste förvaras i sitt ursprungliga format enligt tillämpliga lagar och förordningar); 3. Att vi kommer att begränsa eller upphöra med all ytterligare användning av din personliga information; 4. Att vi kommer att tillhandahålla den personliga information som du frivilligt lämnat till oss i ett maskinläsbart format. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och förfrågningar är föremål för alla tillämpliga juridiska krav, inklusive spelregler och andra juridiska och etiska rapporterings- eller dokumentlagringsskyldigheter. Vi kan också korrigera, fylla på eller ta bort ofullständig eller felaktig information, när som helst och efter eget gottfinnande, i enlighet med vår interna policy.

HUR VI HÅLLER DIN INFORMATION SÄKER

Vi är mycket noga med att implementera och upprätthålla säkerheten för Tjänsterna och din information. Vi har infört lämpliga fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, för att upprätthålla datasäkerhet och för att korrekt använda informationen vi samlar in online. Dessa skyddsåtgärder varierar beroende på känsligheten hos den information som vi samlar in och lagrar.

Vi använder industristandardprocedurer och kontroller för att säkerställa säkerheten för våra användares information, såsom:

 • Säker nätverkstopologi, som inkluderar intrångsskydd och brandväggssystem;
 • Krypterad kommunikation;
 • Autentisering och åtkomstkontroll;
 • Externa och interna revisionstester; etc.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information, kan vi inte vara ansvariga för handlingar av dem som får obehörig åtkomst eller missbrukar tjänsterna, och vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt, att vi kommer att förhindra sådan åtkomst.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYEN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så besök denna sida igen ofta.Vi kommer att meddela om väsentliga ändringar av denna integritetspolicy för tjänsterna och/eller vi kommer att skicka dig ett e-postmeddelande angående sådana ändringar till den e-postadress som du frivilligt anmält. Sådana väsentliga ändringar kommer att träda i kraft sju (7) dagar efter att ett sådant meddelande lämnades på någon av de ovan nämnda metoderna. Annars träder alla andra ändringar av denna integritetspolicy i kraft från och med det angivna datumet "Senast reviderad" och din fortsatta användning av Tjänsterna efter det senaste reviderade datumet kommer att utgöra ett godkännande av och samtycke att vara bunden av dessa ändringar.

HUR MAN KONTAKAR OSS

Om du har några allmänna frågor om tjänsterna eller informationen som vi samlar in om dig och hur vi använder den, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] eller genom att skicka ett brev till vår EU-representant:

Domains Holdings Group Limited Attn: Data Protection Officer 108 Premier Building, Seychellerna Vi kommer att anstränga oss för att svara inom en rimlig tidsram. Vänligen kontakta oss när som helst. Om du är missnöjd med vårt svar kan du kontakta tillämplig dataskyddstillsynsmyndighet.